Revize hromosvodů: Bezpečnost na prvním místě – zajistěte si ochranu před blesky!

Revize hromosvodů: Bezpečnost na prvním místě – zajistěte si ochranu před blesky!

Bezpečnost je pro každého prioritou a to platí i v případě budov či zařízení, která jsou vystavena nebezpečí poškození způsobenému bleskem. Víte, že dle předpisů vzniká povinnost pravidelně provádět revize hromosvodů? Revize hromosvodů jsou povinností majitelů budov a zajišťují, že hromosvod je v dobrém stavu způsobilý plnit svou ochrannou funkci. Jejich účelem je zajistit soulad zařízení s platnými normami i předpisy a ověřit schopnost odvést elektrický náboj způsobený bleskem do země pro minimalizaci rizika požáru, poškození majetku nebo zdraví osob. Revizi navíc budete potřebovat v případě ohlášení škody na budově zasažené bleskem pojišťovně. Pojďte se s námi podívat na význam revize hromosvodů a důvody, proč je důležité tuto povinnost dodržovat!

Pravidelné revize hromosvodů mají několik klíčových důvodů:

Zajištění bezpečnosti:

Revize hromosvodů přispívají k zajištění bezpečnosti budovy a jejího okolí. Kontrolou a průběžnou údržbou se identifikují případné nedostatky, které mohou oslabit ochrannou funkci hromosvodu. Opravením těchto nedostatků se minimalizuje riziko požáru, poškození elektrického vybavení a ohrožení životů. Pamatujte, že bezpečnost je vždy na prvním místě a vynaložené finance na revizi v tomto případě nejsou nikdy zbytečné!

Dodržování právních předpisů:

Revize hromosvodů jsou povinností dle platné legislativy. Majitelé budov jsou zodpovědní za to, aby jejich hromosvody byly pravidelně kontrolovány a udržovány v souladu s předpisy. Nedodržení této povinnosti může mít vážné právní a finanční důsledky.

Pojištění majetku a nemovitostí

Napadlo vás někdy, že chybějící revize hromosvodu by mohla bránit v proplacení škody od pojišťovny? Že při absenci revize můžete obdržet pouze polovinu či žádné plnění za způsobenou škodu bleskem? Je to tak! Pravidelná revize je totiž vyžadována pojišťovnou vždy v případě zasažení budovy bleskem a její nedostatky mají obrovské finanční následky.

Zhodnocení současného stavu:

Revize hromosvodů vyžadují odborné znalosti a dovednosti. Kvalifikovaný odborník provede důkladnou kontrolu hromosvodu, včetně jeho stavu, spojů, izolace a připojení k zemi. Díky odborné expertíze lze identifikovat případné nedostatky a navrhnout nezbytné úpravy či opravy.

Prevence před škodami:

Pravidelná revize hromosvodů představuje preventivní opatření, které snižuje riziko vzniku škod způsobených bleskem. Předcházení potenciálním problémům a včasná identifikace nedostatků přispívá k minimalizaci rizik, snižuje náklady na opravy nebo náhradu poškozeného majetku.

A co říká odborník?

Dle slov odborníků z firmy zabývající se revizemi hromosvodů v Brně a nejbližším okolí je důležité si uvědomit, že platnost revize hromosvodů není trvalá. Většina majitelů budov nepřikládá revizi hromosvodu příliš velkou pozornost a často překračuje její platné lhůty. To může mít za následek ohrožení majetku, možné ohrožení osob v budově a krácení plnění od pojišťovny. Absencí revize, která navíc není finančně ani časově náročná, si majitelé mohou zadělávat na řadu zbytečných problémů. Pravidelné kontroly a údržba hromosvodů jsou nezbytné pro udržení jejich správné funkčnosti a ochranné role. Revize hromosvodů jsou investicí do bezpečnosti a ochrany majetku. Rozhodně se vyplatí ji nezanedbávat.

Kdo může provést revizi hromosvodu?

Vždy hledejte certifikované firmy s pokud možno delší tradicí. Kvalifikovaný profesionál provede důkladnou revizi, zhodnotí současný stav zařízení, navrhne vhodné opravy a správně vystaví všechny potřebné dokumenty. Pokud hledáte odborníky na revize hromosvodů v Brně, neváhejte se obrátit na společnost DRATEL, s.r.o. prostřednictvím kontaktu na jejich webu.

Fotografie