Vložkování a frézování komínů

Firma Komíny Plachý působí ve stavebnictví již mnoho let. Po mnoha letech strávených stavbou novostaveb rodinných domů, podkoroví, teras, jsme se rozhodli vrhnout všechny své mnohaleté zkušenosti pouze na stavby a rekonstrukce komínů. Od firmy Komíny Plachý může to očekávat pouze kvalitně odvedenou práci, spolehlivost, dochvilnost a profesionalitu.

Vložkování komínů

Nejčastější a nejekonomičtější úpravou prováděnou na komínech je vložkování komínů. Důvodů k vložkování může být několik. Jedním z důvodů pro vložkování komína je špatný technický stav původní vložky. Dalším důvodem může být zápach v místnosti, který není rozhodně příjemný. V neposlední řadě jde o pronikání kondenzátu do stěn komínového tělesa. Vložkování komína Vám naše firma Komíny Plachý může nabídnout i v případě, přecházíte-li na nový systém vytápění.
Na trhu existují tři druhy vložek- nerezové, keramické a plastové. Při výběru pohlížíme nejen na cenu, ale také na vlastnosti jako jsou pevnost v tlaku, nasákavá hmotnost, objemová hmotnost a kyselinotvornost. Nezbytnými vlastnostmi jsou zajisté odolnost proti spalinám a plynotěsnost. Naše firma Komíny Plachý Vám navrhne vhodnou vložku právě pro Vás, se zohledněním všech těchto vlastností.

Frézování komínů

Potřebuje zvětšit vnitřní průměr komína? Nechce se Vám bourat komín? Pak je pro Vás ideální komín vyfrézovat. Speciální řetízky otlučou zevnitř Váš komín, a tím zvětší vnitřní prostor na potřebný rozměr. Nemusíte se ale bát o nepořádek v bytě. Prach zůstane uprostřed komína a pak jej odsud odsajeme. Nemusíte se ani bát, že by byl komín porušen. Zařízení je konstruované tak, aby k poruše komína nedošlo. Frézováním komínů jde dosáhnout odebírání 1/3 síly stěny komína.

Problém nemusí nastat, ani pokud je komín křivý. Stačí, aby fréza prošla. Zda fréza projde, vyzkoušíme při prohlídce, kterou nabízíme zdarma. Před zahájením prací je nutné splnit některé podmínky. Důležitý je přístup na komín a do všech obytných místností, kterými komín prochází. U samostatně stojících komínů je důležité nejdříve posoudit statiku. Bohužel zpravidla není možné frézovat keramiku, železobeton a azbest. Co také neumíme je vyfrézovat nový komín do stávající zdi. V takovém případe Vám, ale můžeme nabídnout výstavbu komína nového. Vyfrézovaný komín je nutné před používáním vyvložkovat. Bez vyvložkování vhodný materiálem není možné vyfrézovaný komín používat.

Firma Komíny Plachý Vám může nabídnout odborný dohled po dobu celé rekonstrukce komína, protože prevence je důležitá při předcházení nehodám a nepříjemných problémů. Komíny Plachý garantují zodpovědný a profesionální přístup po celou dobu rekonstrukce komína. To umožní dlouhodobou životnost komínu a jeho bezproblémový provoz.